GostenčnikJ., & Kumin HorvatM. (2021). Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02