(1)
PerdihA.; LedinekN. Večbesedne Leksikalne Enote V splošnih enojezičnih Razlagalnih Slovarjih Slovanskih Jezikov. SJ-SLS 1, 12, 113-134.