(1)
RathA. Pripombe O Slovenskem Naslonskem Nizu. SJ-SLS 1, 12, 95-112.