(1)
JelovšekA.; ErjavecT. Korpusna Analiza Klitik in Njim Podobnih Elementov V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja. SJ-SLS 1, 12, 3-19.