(1)
Legan RavnikarA. Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy Slavjanskoj Filologii I: Istoriko-etnografičeskaja I etnolingvističeskaja Problematika, II: Lingvisti- českaja Problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na. SJ-SLS 2019, 10.