(1)
ŽeleA. Vezljivost in družljivost Kot dopolnjujoča Se Besedilna Pojava V slovenščini. SJ-SLS 2019, 10.