(1)
ČeparM. Odrazi Samostalnikov moškega Spola Praslovanske Akcentske Paradigme a V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja. SJ-SLS 2019, 10.