(1)
Logar, N. Strokovno-Znanstveno Pisanje V slovenščini: Stanje Ter Izvor Znanja in veščin Pri študentih. SJ-SLS 2021, 13.