(1)
Gregorčič K. Pomenske Lastnosti in značilnosti Rabe Slovenskih Oziralnopoljubnostnih Zaimkov. SJ-SLS 2021, 13.