(1)
GregorčičK. Pomenske Lastnosti in značilnosti Rabe Slovenskih Oziralnopoljubnostnih Zaimkov. SJ-SLS 2021, 13.