(1)
Žagar Karer, M.; Ledinek, N. Med Terminologijo in splošno Leksiko: Determinologizacija in Z Njo Povezane Slovaropisne Ter uporabniške Dileme. SJ-SLS 2021, 13.