(1)
GostenčnikJ.; Kumin HorvatM. Slovenska narečna Poimenovanja Za žlico, Nož in Vilice. SJ-SLS 2021, 13.