[1]
Ухлик [Mladen Uhlik]М. in Желе [Andreja Žele]А. 1. Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino). Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 12, (1), 135-156. DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.08.