[1]
PerdihA. in LedinekN. 1. Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 12, (1), 113-134. DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.07.