[1]
KrvinaD. 1. Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 12, (1), 75-93. DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.05.