[1]
JelovšekA. in ErjavecT. 1. Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 12, (1), 3-19. DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.01.