[1]
KrvinaD. 2019. Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 10, (mar. 2019).