[1]
ŽeleA. 2019. Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 10, (mar. 2019).