[1]
ČeparM. 2019. Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 10, (mar. 2019).