[1]
Grošelj, R. 2023. Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 15, (nov. 2023), 89–106. DOI:https://doi.org/10.3986/15.1.05.