[1]
Lengar Verovnik, T. 2021. Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 13, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.06.