[1]
Logar, N. 2021. Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 13, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05.