[1]
GregorčičK. 2021. Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 13, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04.