[1]
Žagar KarerM. in LedinekN. 2021. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 13, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03.