[1]
Gostenčnik, J. in Kumin Horvat, M. 2021. Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. 13, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02.