O reviji

Namen in cilji

Namen mednarodnega zbornika Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je objavljati slovenistične in za slovenistiko zanimive jezikoslovne članke. Članki se po ocenjevalnem postopku praviloma objavljajo v slovenščini ali angleščini, lahko pa tudi v kakem drugem jeziku. Opremljeni so s povzetkoma v slovenščini in angleščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies se pridružuje gibanju odprtega dostopa. Celovita besedila vseh člankov so zato hkrati objavljena v tiskani in elektronski obliki. Vsebina revije je prosto dostopna v digitalnem repozitoriju Univerze Brigham Young iz Prova (Utah) ter na domači spletni strani. Avtorji, ki ostajajo lastniki copyrighta, soglašajo s tako objavo njihovih del.

Indeksi

Povzetki prispevkov so sistematično navedeni/indeksirani v slovenskih in mednarodnih podatkovnih bazah:

  • Scopus, Elsevier B.V., Cabells;
  • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Sociological Abstracts, Inc.;
  • MLA International Bibliography, the Modern Language Association of America;
  • COBISS

Print ISSN: 1408-2616
Online ISSN: 1581-1271

Pogostost izhajanja

Številka zbornika izide na dve leti, in sicer jeseni vsako liho leto.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Zbornik Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies sta leta 1997 ustanovila Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Zbornik izhaja na dve leti.
Izdajatelja zbornika sta bila do leta 2011 ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, Univerza v Kansasu, Lawrence, slednjega je z letom 2013 zamenjal College of Humanities, Brigham Young University, Provo, Utah. Založnik je Založba ZRC.
Od leta 2005 so celotni zborniki postopoma arhivirani in dostopni v spletnem arhivu kansaške univerze, od leta 2011, ko sta uredništvo prevzela Kozma Ahačič in Grant H. Lundberg, pa na repozitoriju univerze v Utahu in domači spletni strani zbornika.