Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Literatura in prostor: tekstualni, umetniški in kulturni prostori transgresivnosti Povzetek   PDF (English)
Jola Škulj
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Literatura in semiotika Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Jelka Kernev Štrajn, Aleš Vaupotič
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Literatura je mrtva, dolgo naj živi literatura: izziv literarnim teorijam Povzetek   PDF
Monica Spiridon
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Literatura kot dejanje prestopanja meje. Intervju-dialog s profesorjem dr. Wolfgangom Iserjem Povzetek   PDF
Wolfgang Iser, Huimin Jin
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Literatura kot evolucijska prilagoditev Povzetek   PDF
Igor Žunkovič
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Literatura v kontekstu »evropskih« religij Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Alen Širca
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marcello Potocco, Ana Beguš
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Ljubezen in hrepenenje: absolutna želja od romantike do modernizma Povzetek   PDF (English)
Peter V. Zima
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Ljubezen kot krepost: non vouloir saisir ali utopija naklonjenosti v delu Fragmenti ljubezenskega diskurza Rolanda Barthesa Povzetek   PDF (English)
Alexandru Matei
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Ljubezenska pisma med teorijo in literaturo: Zoo ali Pisma ne o ljubezni, roman v pismih Viktorja Šklovskega Povzetek   PDF   PDF (English)
Erika Gerber
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Lociranje bralca ali kaj naj storimo z možem s klobukom? Metodološki pogledi in zapisi v podatkovni zbirki United Kingdom Reading Experience Database, 1450–1945 (UK RED) Povzetek   PDF   PDF (English)
Shafquat Towheed
 
Letn. 22, št. 2 (1999) Lotman in sodobnost v zborniku Slavica tergestina Podrobnosti   PDF
Blaž Podlesnik
 
Letn. 22, št. 2 (1999) Maeterlinckov model moderne drame. Simbolistična dramska tehnika Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Maksim Grek kot utemeljitelj izvirne slovanske duhovne poezije Povzetek   PDF
Neža Zajc
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Manzonijeva Zaročenca v slovenščini: značilnosti treh variant in vprašanje razvitosti prevodne kulture Povzetek   PDF
Martina Ožbot
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Marko Juvan: Intertekstualnost Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Martin Heidegger in bistvo tragedije Povzetek   PDF
Miloslav Gudović
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Marx laja. Nove perspektive v literarni sociologiji: postmarksizem Ernesta Laclaua in Chantal Mouffe Povzetek   PDF (English)
Sascha Bru, Bart Keunen
 
Letn. 18, št. 1 (1995) Matematična analiza Cankarjevih dram (aplikacija metod S. Marcusa) Povzetek   PDF
Amna Potočnik
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Materialnost branja: primer bralcev romanov v Angliji 18. stoletja in pogled v sodobnost Povzetek   PDF   PDF (English)
Ana Č. Vogrinčič
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Matija Murko in Jan Jakubec v razpravi o češkem narodnem prerodu (pozitivistični koncept literarne zgodovine v korespondenci dveh slovanskih filologov) Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Maupassantov naturalistični roman ženske in Njeno življenje Zofke Kveder Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 40, št. 1 (2017) McLuhanove ambivalentne prerokbe o digitalni dobi in pesimistične diagnoze Kathrin Röggl Povzetek   PDF (English)
Željko Uvanović
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Med božjo iskrico in lastno smrtjo Povzetek   PDF   PDF (English)
Mojca Kumerdej
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Med literarno teorijo in književno prakso Povzetek   PDF
Denis Škofič
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Med literaturo in novomedijsko umetnostjo: sonetoidni spletni projekti Vuka Ćosića in Tea Spillerja Povzetek   PDF
Aleš Vaupotič
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Med naturalizmom in performansom Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Med usmiljenjem in poželenjem: dvorski ljubezenski kodeks v španski književnosti 15. stoletja Povzetek   PDF
Maja Šabec
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Med vojno in mirom: gruzijski literarni prostor po drugi svetovni vojni Povzetek   PDF (English)
Irma Ratiani
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Med zgodovino in biografijo: porevolucionarna Rusija v dokumentarnem primežu Danila Kiša, Jurija Trifonova in Lada Kralja Povzetek   PDF
Seta Knop
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Medbesedilnost in retoričnost baročne asketično-meditativne proze Poljanskega rokopisa Povzetek   PDF
Andrejka Žejn
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Medbesedilnost in svetovljanstvo v kibernetskem prostoru Povzetek   PDF (English)
Ziva Ben-Porat
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice Potočnjak. Antično in sodobno razkrivanje meja subjektivnosti Povzetek   PDF
Igor Žunkovič
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Mediji in spremembe v literarnem sistemu: zgodovinski vidiki Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Mejni model v slovenski religiozni poeziji Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Mejni (s)prehodi: Homi K. Bhabha in teoretsko umeščanje njegovih koncepcij Povzetek   PDF
Marija Jurić Pahor
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Meta Grosman, Uroš Mozetič, Barbara Simoniti, Tina Mahkota, Milena Milojevič Sheppard: Književni prevod Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Metapoetika v romanu Die kommenden Jahre Norberta Gstreina Povzetek   PDF (English)
Jelena Knežević
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Metodološki pristopi k prostorski transgresiji Povzetek   PDF (English)
Bertrand Westphal
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu Povzetek   PDF
Andraž Jež
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Miran Štuhec: Naratologija: med teorijo in prakso Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Misliti skozi razpor: Pesniški filozofi in filozofi pesniki Povzetek   PDF   PDF (English)
Stephanos Stehanides
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Mišljenje in pesnjenje miru Podrobnosti   PDF
Lenart Škof, Vid Snoj
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Misterij čistega v romanu Pastorala Vlada Žabota Povzetek   PDF
Vesna Mojsova Čepiševska
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Mitokritika in sodobna literarna veda Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Mladi bralci in stare zgodbe: priredbe zgodb o kralju Arturju za mlade (in) odrasle Povzetek   PDF   PDF (English)
Monica Santini
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Mnoge prihodnosti knjige Povzetek   PDF (English)
Anna Notaro
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Moč pesniške podobe in moč interpretacije Povzetek   PDF
Irena Novak Popov
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Modalnost – literarna veda in kognitivizem (oris) Povzetek   PDF
Włodzimierz Bolecki
 
351 - 400 od 904 postavk << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>