Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo Povzetek   PDF
Zarja Vršič
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Kriza brez konca Povzetek   PDF
Mateja Pezdirc Bartol
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Kronika napovedane smrti: postmodernizem Povzetek   PDF
Monica Spiridon
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Krvaveče besede: Podobe ljubezni v delih Louise Bourgeois in Joséja Leonilsona Povzetek   PDF (English)
Ana Lucia Beck, Maria Luiza Berwanger da Silva
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Kulturalistična ideologija v literarni teoriji: od »kritične« teorije performativa do »topične« koncepcije performativnosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Jernej Habjan
 
Letn. 15, št. 1 (1992) Kulturna identiteta kot dialogizem Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost Povzetek   PDF
Simon Malmenvall
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Kulturni obtok in knjiga: Književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) Povzetek   PDF   PDF (English)
Marko Juvan
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce: podomačenost in ohranjena tujost Povzetek   PDF
Natalia Kaloh Vid
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Kulturologija in poučevanje ruske literature v svetu v pogojih globalizacije Povzetek   PDF
Aleksander Skaza
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Kurzivna pisava v Madame Bovary: izhodišča za prevodoslovno obravnavo polifonije pri Flaubertu Povzetek   PDF
Florence Gacoin-Marks
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso Povzetek   PDF
Tomaž Toporišič, Gašper Troha
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Lahkost in teža v Neznosni lahkosti bivanja ter Zaratustrove preobrazbe duha Povzetek   PDF
Martin Uranič
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Legenda v literarnem ustvarjanju Gustava Flauberta in Josepha Rotha Povzetek   PDF (English)
Matjaž Birk
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja Povzetek   PDF
Luka Vidmar
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Lirika in njena prevedljivost. Na primeru Goetheja in Prešerna Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Lirski subjekt in prostor. Primerjava romantične in moderne lirike Povzetek   PDF (English)
Darja Pavlič
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja Povzetek   PDF
Ravel Kodrič
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih letih: nerešljiva vprašanja Podrobnosti   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 13, št. 2 (1990) Literarna interpretacija v slovenistiki šestdesetih let Povzetek   PDF
Igor Zabel
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Literarna kritika v pisateljevem dnevniku: Dokumenti ali fikcija? Povzetek   PDF   PDF (English)
Lado Kralj
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Literarna veda in nacionalno ideološke težnje: kanadski primer Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Literarna zgodovina in koncept literarnega polja Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 20, št. 1 (1997) Literarna zgodovina med tradicionalno sklenjeno pripovedjo in virtualno sestavljanko Podrobnosti   PDF
Evald Koren
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Literarne definicije ljubezni Povzetek   PDF
Špela Virant
 
Letn. 17, št. 1 (1994) Literarne konvencije v slovenskem zgodovinskem romanu 19. stoletja I Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 17, št. 2 (1994) Literarne konvencije v slovenskem zgodovinskem romanu 19. stoletja II Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Literarni atlas kot »oživljeni« zgodovinopisni žanr Povzetek   PDF
Michal Vančura, Miloš Zelenka
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Literarni kanon v založniškem aparatu: knjižna zbirka »Les Grands Ecrivains Français« (1887–1913) Povzetek   PDF (English)
Dragos Jipa
 
Letn. 10, št. 2 (1987) Literarni prevod na Slovenskem 1945–1965 Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Literarni repertoar in interference med literaturami Povzetek   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Literarni vidiki novomedijskih del Jake Železnikarja in Sreča Dragana Povzetek   PDF
Narvika Bovcon
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Literarno vrednotenje na Slovenskem od 1918 do 1945 Povzetek   PDF
Matija Ogrin
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature? Povzetek   PDF
Aleš Vaupotič
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski »avtor« in »interpret« Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Literarnost, ponovno Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 12, št. 1 (1989) Literarnost slovenskega biblijskega prevoda v 16. in 17. stoletju I: Mt 14, 1–12 Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 12, št. 2 (1989) Literarnost slovenskega biblijskega prevoda v 16. in 17. stoletju II: Mt 25, 1–13 Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne: revizija in nekaj predlogov Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Literatura, etika in sodobna vprašanja literarne teorije Povzetek   PDF (English)
Jean Bessière
 
Letn. 15, št. 1 (1992) Literatura, identiteta in avtobiografski diskurz Povzetek   PDF
Laura Marcus
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Literatura, ideološkost in imaginarno Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Literatura in besedilna posredovanja: premori in intonacija v zgodnjenovoveških besedilih Povzetek   PDF   PDF (English)
Roger Chartier
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Literatura in cenzura, resnica in strah Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Literatura in film v kontekstu medijskega obrata Povzetek   PDF
Ernest Ženko
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Gregor Pompe, Marijian Dović, Andraž Jež
 
Letn. 3, št. 2 (1980) Literatura in mit Povzetek   PDF
Gojko Jovanović
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Podrobnosti   PDF (English)
Jola Škulj, Darja Pavlič
 
301 - 350 od 904 postavk << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>