Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Kanonizacija Nakajime Atsushija: s periferije japonskega imperija v postkolonialni center Povzetek   PDF
Klemen Senica
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kanonizacija »odsotnega« avtorja Povzetek   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Kartirajoči stroji: transformacije peterburškega teksta Povzetek   PDF (English)
Sarah J. Young, John Levin
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Kartiranje biografij slovenskih književnikov: od začetkov do sodobne prostorske analize v GIS Povzetek   PDF
Urška Perenič
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Kategorija tesnobe v kratki prozi: Slavko Grum in Franz Kafka Povzetek   PDF
Alenka Jensterle Doležal
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Kdo ni pokopal Polinejka? Skrivnost dvojnega pokopa v Sofoklovi Antigoni Povzetek   PDF
Matic Kocijančič
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Kdo govori v Montaignevih Esejih? Povzetek   PDF (English)
Marko Uršič
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleš Vaupotič
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Kdo izbere prevodno literaturo? Prevajalske subvencije v Nemčiji Povzetek   PDF   PDF (English)
Slávka Rude-Porubská
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? O izsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije Povzetek   PDF   PDF (English)
Jernej Habjan
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro? Povzetek   PDF   PDF (English)
Darko Dolinar
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Kenotična književnost in vprašanje sebstva: Dionizij Areopagit in Janez Klimak Povzetek   PDF
Jan Ciglenečki, Borut Škodlar
 
Letn. 20, št. 2 (1997) Kitajske metafizične teorije o literaturi pred obdobjem dinastije Tang (618–907) Povzetek   PDF
Maja Lavrač
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Kjer je zasebno javno: bralne prakse v socialistični Madžarski Povzetek   PDF   PDF (English)
Veronika Schandl
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Klasična filologija za železno zaveso Povzetek   PDF
Živa Borak
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Klesanje ekstaze moža z bombami Povzetek   PDF
Ana Geršak
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Kneza, mesti: motiv kenoze pri Hölderlinu in Dostojevskem Povzetek   PDF
Milosav Gudović
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Knjiga in ekonomija kulturnih prostorov Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Knjiga in svetovni splet Povzetek   PDF (English)
Aleš Vaupotič
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Knjiga kot dinamičen sistem za komodifikacijo idej in kulturnih praks Povzetek   PDF (English)
Alexis Weedon
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Knjiga: Predmet skupnega razumevanja medijskih sprememb Povzetek   PDF (English)
Tiina Aunin
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Knjižnica in bralec na Kranjskem (1670–1870) in slovenska literarna zgodovina Povzetek   PDF   PDF (English)
Tone Smolej
 
Letn. 20, št. 1 (1997) Kocbek in Mounier Povzetek   PDF
Matija Ogrin
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Komedija a notica in komedija a fantasía. Bartolomé de Torres Naharro med teorijo in prakso Povzetek   PDF
Maja Šabec
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Komparativistika in literarna zgodovina v korespondenci dveh slovanskih filologov (Matija Murko in Frank Wollman) Povzetek   PDF
Anna Zelenková
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Kompleksna igra knjig in vzajemno delovanje kulturnega transferja Povzetek   PDF (English)
Jola Škulj
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Kompleksnost, literatura, znanost: o diskurzu in dialogu Povzetek   PDF   PDF (English)
Jola Škulj
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Kompleksnost v literaturi Povzetek   PDF
Philippe Daros
 
Letn. 5, št. 2 (1982) Kompozicija Pregljeve Matkove Tine Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Koncepti realnega skozi eksperimentalno poezijo Podrobnosti   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Konceptualne metafore vsebovanja in ujetost v Gospe Dalloway Virginie Woolf Povzetek   PDF (English)
Milica Vuković Stamatović, Vesna Bratić
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Konfesionalna poezija in glasba: John Berryman in Mircea Ivănescu Povzetek   PDF (English)
Radu Vancu
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Konstruiranje transnacionalnih identitet: prostorski obrat v sodobnem literarnem zgodovinopisju Povzetek   PDF (English)
Andrei Terian
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Kontemplacija lepega pri Kantu Povzetek   PDF
Valentina Hribar Sorčan
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa: besedilo, podoba in gibanje v Saturnovih prstanih W. G. Sebalda Povzetek   PDF
Thomas Elsaesser
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Koroške (slovenske) vojne pripovedi med reprezentacijo in diskurzom Povzetek   PDF
Andrej Leben
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Kosov pogled na literarno aksiologijo in pojmovanje vrednot pri Francetu Vebru Povzetek   PDF
Matija Ogrin
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovel in hibridnost modernizma Povzetek   PDF   PDF (English)
Marko Juvan
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Kosovel in Kramberger: med avantgardo in sodobno slovensko politično poezijo Povzetek   PDF (English)
Iztok Osojnik
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovel in moderna poezija: analiza podobja Povzetek   PDF   PDF (English)
Darja Pavlič
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Kosovel in nadrealizem Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovel in nihilizem: poskus konstruktivne destrukcije Povzetek   PDF   PDF (English)
Matevž Kos
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator Povzetek   PDF   PDF (English)
Boris A. Novak
 
Letn. 9, št. 2 (1986) Kosovelov konstruktivizem – kritika pojma Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 8, št. 2 (1985) Kosovelova klubska dejavnost in javno delovanje Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovelova poetika Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Janez Vrečko, Boris A. Novak, Darja Pavlič
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Kosovelovi konsi: nelahko ravnotežje med subjektom in družbo Povzetek   PDF   PDF (English)
Alenka Jovanovski
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Kreontova nova oblačila: Žižkova interpretacija Sofoklove Antigone Povzetek   PDF
Matic Kocijančič
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Kritično k popustljivosti in panopticizmu: viktorijanski zapor v neoviktorijanski prozi ter v Nadzorovanju in kaznovanju Povzetek   PDF (English)
Danijela Petković
 
251 - 300 od 904 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>