Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 19, št. 2 (1996) Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice. Literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Digitalni avtor? Avtorstvo v digitalni dobi Povzetek   PDF   PDF (English)
Florian Hartling
 
Letn. 19, št. 2 (1996) Dilaoškost in hermenevtika. Gadamer, Jauß, Bahtin Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Dinamika posredovalnih procesov v literaturi Povzetek   PDF   PDF (English)
Lučka Urbanija
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Dobrodošli v M(a)cOndu Podrobnosti   PDF
Branka Kalenić Ramšak
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Drama in prostor Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Drama kot literarna umetnina in/ali kot gledališki tekst Povzetek   PDF
Andrej Inkret
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Dramska ironija v miraklu in moraliteti Povzetek   PDF
Špela Žakelj
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Drevo in ovijalka: Prilika o razmerju med poezijo in teorijo Povzetek   PDF   PDF (English)
Boris A. Novak
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Drobec iz latinske ustvarjalnosti na Slovenskem v obdobju humanizma: latinska avtobiografija Žige Herbersteina Gratae posteritati Povzetek   PDF
Matej Hriberšek
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Drugost in vprašanje avtoritete Povzetek   PDF   PDF (English)
Jonathan L. Hart
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes: primer dveh dram Dušana Jovanovića in Simone Semenič Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Družba, zgodovina in literarni pogled Povzetek   PDF   PDF (English)
Igor Škamperle
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Družinski ljubezenski diskurz v sodobni nemški dramatiki in gledališču Povzetek   PDF (English)
Ljubinka Petrović-Ziemer
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Duša v Kafkovi »Preobrazbi« Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 14, št. 1 (1991) Dušan Pirjevec in slovenska literarna veda Povzetek   PDF
Janko Kos, Marija Mitrović, Jaroslav Skrušný, Darko Dolinar, Igor Zabel, Alenka Koron, Janez Vrečko, Jola Škulj, Tomo Virk, Dane Sajko, Tine Hribar, Ivo Urbančič, Ivo Svetina
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Dva pogleda na »najtežje razumljivo delo« Leonida Andrejeva Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Dva vzorca poezije: Srečko Kosovel in Julian Przyboś Povzetek   PDF
Bożena Tokarz
 
Letn. 19, št. 1 (1996) Dve drami o prvi svetovni vojni (Reinhard Goering, Pomorska bitka; France Bevk, V globini Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Dve ženski podobi A. Tennysona: biblijski ključi in vidiki interpretacije (predrafaeliti, K. Balmont, I. Bunin) Povzetek   PDF (English)
Galina Zavgorodnyaya, Aleksei Zavgorodnii
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Dvojna vloga pisatelja kot delavca in rentnika Povzetek   PDF (English)
Maja Breznik
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Ekologija teksta in ruska kultura 20. stoletja Povzetek   PDF
Miha Javornik
 
Letn. 11, št. 1 (1988) Ekonomičnost pripovedovanja. Slovenska in srbska kratka proza v drugi polovici 19. stoletja Povzetek   PDF
Marija Mitrović
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Ekonomika in ideologije slovenskega literarnega posredništva Povzetek   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 2, št. 1 (1979) Eksistenca literarnega dela in moderni materializem Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 7, št. 2 (1984) Eksistencializem v mišljenju Revije 57 in Perspektiv Povzetek   PDF
Marjeta Vasič
 
Letn. 21, št. 1 (1998) Eksistencializem v romanopisju Vitomila Zupana Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Eksperimentalnost v Kosovelovi pozni poeziji ali podtalni pritoki »Krvavečega vrelca« Povzetek   PDF
Ravel Kodrič
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Elektronska literatura in nove družbene paradigme Povzetek   PDF
Janez Strehovec
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Elektronska literatura in novomedijska umetnost Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Janez Strehovec
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Elektronsko literarno besedilo, ki se briše in izginja Povzetek   PDF
Janez Strehovec
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky Antić
 
Letn. 20, št. 1 (1997) Elementi Maeterlinckove dramske tehnike v Cankarjevi dramatiki Povzetek   PDF
Jan Jona Javoršek
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Enaki/neenaki: ne-človeške živali, jezik in znanost v romanu Karen Joy Fowler We Are All Completely Beside Ourselves Povzetek   PDF (English)
Vesna Lopičić, Danijela Petković
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Epistemologija, ideologija in književnost: radikalni konstruktivizem, dekolonialne študije in književnost severnoameriških staroselcev Povzetek   PDF
Špela Virant
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Escherjevska pripoved o pripovedi Povzetek   PDF
Miran Košuta
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej in esejizem med modernizmom in postmodernizmom Povzetek   PDF (English)
Peter V. Zima
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej in interdiskurzivnost: vednost med singularnostjo in sensus communis Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej in narava literarnovednega diskurza Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej in singularnost Povzetek   PDF (English)
Iztok Osojnik
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej in singularnost Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Darja Pavlič
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esej z vidika antične filozofije Povzetek   PDF
Ignacija J. Fridl
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Esejistični slog Walterja Benjamina Povzetek   PDF (English)
Remo Ceserani
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in Hölderlinovi »Slovesnosti miru« Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Eshaton v plamenih: izgubljeni raj gospodarja Jerneja Povzetek   PDF
Matic Kocijančič
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 22, št. 1 (1999) Etični konflikt s krščanstvom v pesništvu Boža Voduška Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Etika in estetika med posvetnostjo in presežnostjo Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Etika in estetika v romanu Pomlad barbarov Jonasa Lüscherja Povzetek   PDF (English)
Yvonne Hütter
 
101 - 150 od 904 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>