Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Arheologija afekta: branje, zgodovina in spol Povzetek   PDF   PDF (English)
Karin Littau
 
Letn. 14, št. 2 (1991) Aristotelova teorija umetnostnega predstavljanja – mimesis Povzetek   PDF
Valentin Kalan
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Avstrijska slovenistika in slovenska literarna veda Povzetek   PDF
Andrej Leben
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Avtobiografija, fikcija in roman: o možnostih žanra »roman kot avtobiografija« Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Avtonomija umetnosti in sodobna francoska filozofija Povzetek   PDF
Rok Benčin
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Avtor in umetniška ustvarjalnost: Jurij M. Lotman in njegova »semiosfera« Povzetek   PDF   PDF (English)
Jüri Talvet
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Avtor je mrtev. Naj živi avtor! Povzetek   PDF   PDF (English)
Gašper Troha
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Avtor kot psihološka, intelektualna in nravstvena celota v slovenskem romanu zadnje tretjine 20. stoletja Povzetek   PDF   PDF (English)
Julija A. Sozina
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Avtor odgovarja (in spregovori) Povzetek   PDF (English)
Jonathan Hart
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti? Povzetek   PDF   PDF (English)
Boris A. Novak
 
Letn. 19, št. 2 (1996) Bahtin, Lukács in nemška romantika: primer epa in ironije Povzetek   PDF
Galin Tihanov
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Barbarogenij, barbarsko in fašizem Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Bartolov Al Araf in »nacionalno vprašanje« Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 17, št. 2 (1994) Barvno podobje v Flaubertovih Treh povestih Povzetek   PDF
Maja Ogrizek
 
Letn. 7, št. 1 (1984) Bergson in Župančič (Župančič po Samogovorih) Povzetek   PDF
Andrej Capuder
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Besede o ljubezni: ljubezen v filozofiji, literaturi in umetnosti Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Biblija in antični mit v pesmih Czesława Miłosza Povzetek   PDF
Jana Unuk
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Biblija, slovenski jezik in slovenska literatura Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Bidermajerske prvine v dveh Stritarjevih besedilih Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Bolj in manj najdeni pomeni Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 15, št. 2 (1992) Borges in slovenska proza Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Bralci in branje kot interakcija z literarnimi besedili Povzetek   PDF   PDF (English)
Meta Grosman
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Branje dramskega besedila: primer empirične raziskave Povzetek   PDF   PDF (English)
Mateja Pezdirc Bartol
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Branje poezije na papirju in zaslonu: medijske tehnologije in transformacije v percepciji Povzetek   PDF
Urška Perenič, Jurij Bon, Grega Repovš, Indre Pileckyte
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Byron in svetovljanstvo Povzetek   PDF (English)
Angela Esterhammer
 
Letn. 24, št. 1 (2001) Cankar in Nietzsche Povzetek   PDF
Matevž Kos
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Cankarjeslovje, kam meriš? Povzetek   PDF
Erwin Köstler
 
Letn. 20, št. 2 (1997) Cankarjeva afirmacija in negacija Zolajeve Beznice v romanu Na klancu Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Capudrov erotični roman s temo o drugi svetovni vojni Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 16, št. 2 (1993) Čas kot izkušnja v Iskanju svetega Grala in v Smrti kralja Arturja Povzetek   PDF
Miha Pintarič
 
Letn. 13, št. 1 (1990) Casarsa, Mat(t)erada, Vogrče/Rinkenberg ali medregionalnost in literatura – koncept regionalnega težišča celovške komparativistike Povzetek   PDF
Janez Strutz
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču (1945–1991) Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleksandra Jovićević
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni: od komunističnega Index librorum prohibitorum do ukinitve »verbalnega delikta« Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleš Gabrič
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Cenzurni krivdorek kot mesto zloma pozitivističnega pravnega diskurza Povzetek   PDF   PDF (English)
Rok Svetlič
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Cervantes, Menard in Borges Povzetek   PDF   PDF (English)
Roger Chartier
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Češka in slovaška literarna komparativistika – stanje in dosežki (od Welleka in Wollmana k Ďurišinu) Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost Povzetek   PDF
Anna Zelenková
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Château de Coppet – prostor modernosti? Povzetek   PDF (English)
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Dantejev »transhumanizem« Povzetek   PDF
Alen Širca
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Darku Dolinarju, sedemdesetletniku Podrobnosti   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Darwin preneseno in dobesedno: žanri in znanosti v boju za obstanek Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Dejanje v začetku Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Dejstva, utopije in napačne predstave o globalizaciji literarnih študij Povzetek   PDF (English)
John Neubauer
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Dekomunizacija nacionalnega pesnika: branje Eminescuja, Boteva in Petőfija po letu 1989 Povzetek   PDF (English)
Cosmin Borza
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Dekonstrukcija zgodovine in narativna identiteta Povzetek   PDF   PDF (English)
Beata Thomka
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Delo Janka Kosa Podrobnosti   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Destaëlovski eseji. K mnogostranskemu branju gospe de Staël Povzetek   PDF
Ramona Malita
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Dialogi med »mišljenjem« in »pesništvom« in teoretsko-literarni hibridi Povzetek   PDF   PDF (English)
Marko Juvan
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Dialogi velikanov družboslovja Povzetek   PDF
Gašper Jakovac
 
51 - 100 od 904 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>