Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 12, št. 1 (1989) Ženski roman v evropskem sentimentalizmu in v slovenski literaturi 19. stoletja Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Zgodnja recepcija Maupassanta v Nemčiji in Avstriji (1881–1914) Povzetek   PDF
Yves Chevrel
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in »slovenski kulturni sindrom« Povzetek   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Zgodnjebizantinska »poetika paradoksa« Povzetek   PDF
Marko Marinčič
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodovina in njeni literarni žanri Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Vanesa Matajc
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodovina opere in zgodovinska opera Povzetek   PDF   PDF (English)
Gregor Pompe
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Zgodovina slovenske literarne vede Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodovinopisje literarne zgodovine Povzetek   PDF   PDF (English)
John Neubauer
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom Povzetek   PDF   PDF (English)
Gašper Troha
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, ideologijami in »zgodovinskimi žanri« Povzetek   PDF   PDF (English)
Egon Pelikan
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Živeti preteklost kot metafora: pisanje in ponovno pisanje preteklosti v Proustovem Znova najdenem času (Le Temps retrouvé) in njegovo prevajanje v estonščino Povzetek   PDF (English)
Madli Kütt
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Živo branje: literatura, znanost in humanistika Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Jola Škulj
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Znanost in ideologija: od spontane filozofije znanstvenikov do spontane znanosti ekonomistov Povzetek   PDF   PDF (English)
Matjaž Ličer
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Znanost in literatura: razmislek o interdisciplinarnosti in vrstah vednosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Sowon S. Park
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Znanost v izgnanstvu – »izgon« znanosti? Bojeviti spis Romana Jakobsona in njegova usoda Povzetek   PDF
Zoltán Rédey
 
Letn. 8, št. 2 (1985) Znanstveno preučevanje avantgard. Problemi in teme Povzetek   PDF
Tomaž Brejc, Darko Dolinar, Milček Komelj, Evald Koren, Alenka Koron, Janko Kos, Lado Kralj, Peter Krečič, Borut Loparnik, Neda Pagon Brglez, Boris Paternu, Andrej Rijavec, Majda Stanovnik, Jola Škulj, Igor Zabel
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Zola v Ljubljanskem zvonu (1881–1890) Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Zoper »naravni« red sveta Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Zorin na obisku pri Juliji. Stritar in Rousseau Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Zrcalo življenja ali njegov vzor: o realizmu v 20. stoletju Povzetek   PDF
Špela Virant
 
Letn. 2, št. 1 (1979) Župančič in pripovedna proza: prevod romana Oliver Twist Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika »Quale triestinità?«: glasovi in odmevi iz italijanskega Trsta Povzetek   PDF   PDF (English)
Katia Pizzi
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? »Avtor: kdo ali kaj piše literaturo?« Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Vanesa Matajc
 
Letn. 40, št. 1 (2017) »Človek v pragozdu« pri Dušanu Pirjevcu in Vitomilu Zupanu: detajl in njegov kontekst Povzetek   PDF
Matevž Kos
 
Letn. 37, št. 2 (2014) »Drsenje počasnega bledega kaosa proti zahodu«: globina polja in Prečkanje v »čisto preteklost« ameriškega juga Povzetek   PDF (English)
Ayşe D. Temiz
 
Letn. 37, št. 1 (2014) »Eksperimentalna« dilema Povzetek   PDF (English)
Fiona Sampson
 
Letn. 28, št. 2 (2005) »Histerijo lahko narobe kdo razume.« T. S. Eliot in moška histerija Povzetek   PDF
Andrej Zavrl
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi »Izzivi humanizma« v rimski historični poeziji Povzetek   PDF (English)
Markus Kersten
 
Letn. 11, št. 1 (1988) »Jaz sem barbar«. Barbarstvo kot motiv in ideologija v avantgardistični literaturi Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti »Jaz« in modernistično mesto: Stelio Mattioni in Trst Povzetek   PDF (English)
Katia Pizzi
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo »Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?«: izbor in priporočanje knjig v dobi interneta Povzetek   PDF   PDF (English)
Margrit Schreier
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Ana Č. Vogrinčič
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 38, št. 3 (2015) »Kiklop« in nacionalizem: inherentna politična dilema Joyceovega »hibridnega« teksta Povzetek   PDF
Andraž Jež
 
Letn. 17, št. 1 (1994) »Lepota strašna«: prolegomena k razlagi Balantičevega pesništva Povzetek   PDF
Gorazd Kocijančič
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo »Literarna kritika ni upravičena, če je na kocki krik milijonov src«: nemški avtorji v eksilu na Nizozemskem v letih 1930–1940 Povzetek   PDF   PDF (English)
Els Andringa
 
Letn. 38, št. 2 (2015) »Mallarmé in serialistična misel« Hansa Rudolfa Zellerja na preizkušnji – Kako, če sploh, je Mallarmé vplival na serialistično misel? Povzetek   PDF (English)
Nikša Gligo
 
Letn. 31, št. 1 (2008) »Nova zavezništva« v digitalni dobi: knjiga, znanost in bajt Povzetek   PDF (English)
Monica Spiridon
 
Letn. 35, št. 1 (2012) »Obči ocean« transcendentalnega idealizma Povzetek   PDF
Matic Kocijančič
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa »Otroški bidermajer« na Slovenskem Povzetek   PDF
Marjana Kobe
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici »Pod egido ruskega orla« ali orientalistični izleti A. Aškerca Povzetek   PDF
Krištof Jacek Kozak
 
Letn. 28, št. 2 (2005) »Pornografska literatura« V. Sorokina v primežu ruskega kulturnega spomina (O tem, kako ni mogoče ubežati lastni zgodovini) Povzetek   PDF
Miha Javornik
 
Letn. 33, št. 1 (2010) »Profana iluminacija« skozi esejistično pisanje in mišljenje. Benjamin in Bahtin o vrednosti vsakdanje izkušnje Povzetek   PDF (English)
Bart Keunen
 
Letn. 28, št. 1 (2005) »Prva ljubezen« Ivana Turgenjeva in grškega pisatelja Ioannisa Kondilakisa Povzetek   PDF
Babis Dermitzakis
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila »Roža Niča«: judovska katastrofa in kabala v »Psalmu« Paula Celana Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 27, št. 2 (2004) »Slepi nemir človeštva«: Kocbekovo pesnjenje zgodovine Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila »Stopim do oltarja in berem … iz svetega Homerja«: bralne prakse in mistika narave v Goethejevem času Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 38, št. 2 (2015) »Tihi ton« estetike umetnostne religije Povzetek   PDF
Matjaž Barbo
 
851 - 900 od 904 postavk << < 13 14 15 16 17 18 19 > >>