Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Uspešnica kot črna škatla oddaljenega branja: primer Sherlock Holmes Povzetek   PDF (English)
Jernej Habjan
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA: urednikovo gledišče Povzetek   PDF   PDF (English)
Andrew Wachtel
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 11, št. 1 (1988) Uvod v metodologijo literarne vede Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije V prvi osebi ednine Povzetek   PDF   PDF (English)
Milan Jesih
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Velike postkomunistične pripovedi? Postkolonialni pogled na latvijsko zgodovinsko fikcijo Povzetek   PDF (English)
Benedikts Kalnačs
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Vergerij mlajši in Primož Trubar: latinski humanizem in slovenska reformacija Povzetek   PDF
Marko Marinčič
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Vidiki naratologije drame Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginije Woolf? Povzetek   PDF
Tomaž Onič
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Viktor Nozadze, Rustavelijev Vitez v tigrovi koži in sovjetska ideologija Povzetek   PDF (English)
Maka Elbakidze
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Virtualni problem kulture devetnajstega stoletja: metodološki vidiki drugačnega pogleda na realizem Povzetek   PDF
Jennifer Terni
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Vizije literature Povzetek   PDF
Barbara Zorman
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Vlasta Pacheiner-Klander: Staroindijske verzne oblike Povzetek   PDF
Lenart Škof
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Vmesniški pristop k raziskovanju prek meja Povzetek   PDF   PDF (English)
Vita Fortunati
 
Letn. 28, št. 1 (2005) (Vnovično) pisanje o literarni zgodovini Povzetek   PDF
Matjaž Zaplotnik
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 10, št. 2 (1987) Vodnikov in Maeterlinckov intuitivizem Povzetek   PDF
Franca Buttolo
 
Letn. 6, št. 1 (1983) Vodnikov in Rilkejev simbolizem I Povzetek   PDF
Franca Buttolo
 
Letn. 12, št. 1 (1989) Vodnikov in Rilkejev simbolizem II. Notranja zgradba Vodnikove lirike iz zbirk Skozi vrtove in Srebrni rog ter Rilkejevih Neue Gedichte in Duineser Elegien Povzetek   PDF
Franca Buttolo
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Vojne kultur Povzetek   PDF (English)
Terry Eagleton
 
Letn. 14, št. 2 (1991) Vpliv in medbesedilnost: detronizacija ali retorizacija vpliva? Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 2, št. 1 (1979) Vprašanja ob periodizaciji slovenskega in evropskega naturalizma Povzetek   PDF
Evald Koren
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Vprašanje antipetrarkizma pri Prešernu Povzetek   PDF
Boris Paternu
 
Letn. 2, št. 1 (1979) Vprašanje grotesknega. Ob knjigi Mihaila Bahtina Stvaralaštvo Fransoa Rablea Podrobnosti   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 2, št. 2 (1979) Vprašanje moderne umetnosti, estetike in (de)estetizacije sveta Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 3, št. 1 (1980) Vprašanje o klasiki kot literarno-tipološki problem Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Vsevedno pripovedovanje v pripovednoteoretskih omrežjih Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje Povzetek   PDF
Simon Malmenvall
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Vzhodno-zahodne študije Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti Povzetek   PDF
Lea Flis
 
Letn. 10, št. 1 (1987) Vzorci sentimentalizma v Stritarjevi prozi Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 7, št. 2 (1984) Vzorec Nove Heloize v mladoslovenskem pripovedništvu Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 5, št. 2 (1982) Vzpon ljudomrzništva Povzetek   PDF
Aleksander Zorn
 
Letn. 42, št. 1 (2019) W. G. Sebald in Oliver Frljić ali kako lahko umetnost v času globalnih negotovosti poseže v diskurzivni pretok (dez)informacij? Povzetek   PDF
Tomaž Toporišič
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Wilderjevo gledališče v gledališču. Drama v dialogu s pripovedjo Povzetek   PDF
Barbara Orel
 
Letn. 36, št. 3 (2013) William Butler Yeats: Cathleen Ni Houlihan kot smisel žrtvovanja Povzetek   PDF
Nebojša Vukčević
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Wolfgang Iser: The Range of Interpretation Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Začetki avtobiografskosti v zahodni Evropi in Rusiji (na primerih Avguštinovih Izpovedi in Žitja protopopa Avvakuma) Povzetek   PDF
Neža Zajc
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Začetki ekspresionizma v kratki pripovedni prozi Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 24, št. 1 (2001) Zakaj moderna literarna teorija izvira iz Srednje in Vzhodne Evrope? Povzetek   PDF
Galin Tihanov
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Žanr kot odsotnost žanra Povzetek   PDF   PDF (English)
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Žanr v tehnološkem remediiranju kulture Povzetek   PDF
Ana Beguš
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Žanrska identiteta in medbesedilnost Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Zaobljuba kot problem: biblična in Gregorčičeva »Jeftejeva prisega« Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 22, št. 1 (1999) Zaprta in odprta dramska forma pri Cankarju Povzetek   PDF
Jana Zemljarič Miklavčič
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost Povzetek   PDF (English)
Alenka Koron
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Zavest o literarni obliki in metafikcijski učinek ustvarjanja Povzetek   PDF
Bożena Tokarz
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Zdravilna moč erotičnih sanj v dobi humanizma Povzetek   PDF (English)
Dávid Molnár
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Ženska literatura kot sredstvo transmutacije Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij: Senca v srcu Ade Škerl Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky Antić
 
801 - 850 od 904 postavk << < 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>