Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek Povzetek   PDF
Anna Zelenková
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Svetovni literarni sistem Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Svoboda in nezavedno: nekaj opazk o etiki poiesisa Povzetek   PDF
Iztok Osojnik
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Svobodne besede Povzetek   PDF   PDF (English)
Simona Škrabec
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Tasso in Prešeren. Prevajalčeve marginalije in malo literarne zgodovine Povzetek   PDF
Srečko Fišer
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Tatlin, El Lisicki in Kosovel Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Tavajoče melodije Povzetek   PDF (English)
John Neubauer
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Tematika in njene posledice: razmišljanje o knjigi Survival avtorice Margaret Atwood Povzetek   PDF (English)
Michelle Gadpaille
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Teoretska praksa v inovacijsko naravnanem raziskovalnem okolju Povzetek   PDF   PDF (English)
Maja Breznik
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marko Juvan, Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 8, št. 1 (1985) Teorija estetskega učinka in vloga komunikacije (Ingarden–Iser–Austin) Povzetek   PDF
Jelica Šumič Riha
 
Letn. 1, št. 1–2 (1978) Teorija in praksa slovenske primerjalne književnosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Janko Kos
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Teorija in travma Povzetek   PDF (English)
Vladimir Biti
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Teorija kot odprta forma Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Teorija med veliko pripovedjo in tvitom. Marko Juvan, dobitnik Priznanja Antona Ocvirka 2018 Povzetek   PDF
Marko Juvan, Varja Balžalorsky Antić
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Teorija tehno-slike Viléma Flusserja Povzetek   PDF
Aleš Vaupotič
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Teorija/teorije diskurza in literarna veda I Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Teorije in prakse nove dramatike Povzetek   PDF
Andraž Jež
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Teorije književnosti: metarefleksija in rešitev Povzetek   PDF (English)
Willie van Peer
 
Letn. 13, št. 1 (1990) Teorije medbesedilnosti Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Teorije/teorija diskurza in literarna veda II Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 42, št. 2 (2019) The Importance of Description: An Introduction Povzetek   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 2, št. 2 (1979) Tinjanov in vprašanje pesniškega jezika Podrobnosti   PDF
Drago Bajt
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki? Povzetek   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Tötösyjeva sistemsko-empirična primerjalna književnost: pot iz »krize«? Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Tragedija in upor v drami Antigona in drugi Povzetek   PDF (English)
Charles Sabatos
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Transgresivna etika drugosti v pripovedih o izkoreninjenosti Jhumpe Lahiri in Rodice Mihalis Povzetek   PDF (English)
Adriana Elena Stoican
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Transgresivnost v znanosti, literaturi in humanistiki Povzetek   PDF   PDF (English)
Dejan Kos
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 19, št. 1 (1996) Trije tipološki obrazi literarne kritike Povzetek   PDF
Drago Šega
 
Letn. 6, št. 1 (1983) Triptih kot strukturno vodilo pri Šeligu in Simonu Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob izbranih primerih iz zgodovine glasbe Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Trubadurji, fin’amor: Beseda kot harmonija pojavnega in pojmovnega Povzetek   PDF
Miha Pintarič
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Trubadurska ljubezen Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Trubadurski kult oblike kot jezikovnega ekvivalenta ljubezni Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 10, št. 1 (1987) Trubar in problem literarnega prevoda Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Tržaška književnost med Slovenijo in Italijo: primer zamujenega transkulturalizma? Povzetek   PDF (English)
Katia Pizzi
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Tu smo v prvi vrsti zaradi literature. Pogovor z Darkom Dolinarjem Podrobnosti   PDF
Darko Dolinar, Seta Knop
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Udejanjanje razuma: Pripoved in filozofija v Voltairovem »L’Homme aux quarante écus« Povzetek   PDF   PDF (English)
Madeleine Kasten
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Umestitev afroameriških suženjskih pripovednih diskurzov v romanu Wolves of the Crescent Moon Povzetek   PDF (English)
Saddik Gohar
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Umetnost na mejah vidnega Povzetek   PDF (English)
Igor Zabel
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu Povzetek   PDF
Kajetan Gantar
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Univerzalnost kot stalnica v primerjalni književnosti: v smeri celostne teorije kulturnih stikov Povzetek   PDF (English)
Mihaela Ursa
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Univerzalnost literarnega sloga: vpogled v grafični roman Povzetek   PDF
Tomaž Onič
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Univerzalnost literature in univerzalije v literaturi: historični in ahistorični vidiki Podrobnosti   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Univerzalnost literature v epistemološki perspektivi Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Uprizarjanje etike v izrednem stanju: V pričakovanju barbarov J. M. Coetzeeja Povzetek   PDF (English)
Stevan Bradić
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu Povzetek   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 7, št. 2 (1984) Usoda Dantejevih »Nebes« v razvojni poti ruskega romana Povzetek   PDF
Ivan Verč
 
751 - 800 od 904 postavk << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>