Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Slovenska različica empirične literarne znanosti Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 13, št. 2 (1990) Slovenski prevodi Byronovih pesnitev v 19. stoletju Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Slovenski svobodni verz prve tretjine 20. stoletja Povzetek   PDF
Aleksander Bjelčevič
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Smisli hrepenenja: literatura Ivana Cankarja in novozavezno krščanstvo Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji: primer predstave Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki Povzetek   PDF   PDF (English)
Gašper Troha
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Socialistični modernizem kot kompromis: prispevek o romunskem literarnem sistemu Povzetek   PDF (English)
Andrei Terian
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Sociologija literature skozi panoramo Povzetek   PDF
Zarja Vršič
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Sociologija slovenske literature: izhodišča in metode Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 11, št. 2 (1988) Sodobna literarna veda in hermenevtika Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Sodobna slovenska literatura v kontekstu: med marginalnostjo in globalnostjo Povzetek   PDF
Matevž Kos
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Sodobne eksperimentalne pesniške prakse središča in pol-obrobja: ameriške in postjugoslovanske pesniške kulture Povzetek   PDF (English)
Dubravka Đurić
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Sodobne slovenske dramske pisave in družbenoangažirane uprizoritvene prakse Povzetek   PDF
Maja Murnik
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Sovražiti glasbo tako, da jo ljubiš Povzetek   PDF (English)
Miryana Yanakieva
 
Letn. 12, št. 1 (1989) Spacialna forma in dialoškost: vprašanje konceptualizacije modernističnega romana Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Španski Don Kihot in slovenski Abadon Povzetek   PDF
Jože Pogačnik
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Španski pogled na roman Alamut v dobi globalizacije Povzetek   PDF
Maja Francé
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Specifičnost dramske forme in etična vprašanja v dramatiki Simone Semenič Povzetek   PDF
Mateja Pezdirc Bartol
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Spletna razstava Met kock: Slovenska poezija v novih medijih Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Aleš Vaupotič
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Splošni skepticizem v umetnosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Maja Breznik
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Spolna identiteta in sodobni slovenski roman Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Spomin/postspomin, etika in ideologija: o zgodovinopisni filmski naratologiji Povzetek   PDF (English)
Shang Biwu
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Spor ali ritem? Martin Heidegger in Giorgio Agamben o izvoru umetnosti Povzetek   PDF (English)
Lexi Eikelboom
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Sprehod skozi retorično tradicijo zahoda Povzetek   PDF
Matej Hriberšek
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Spremembe bralne krajine v Sloveniji: branje leposlovja 1973–2014 Povzetek   PDF
Miha Kovač
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji Povzetek   PDF
Matevž Rudolf
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Srca ljudi so majhna in ječe velike: politična poezija z ameriškega vidika Povzetek   PDF (English)
Richard Jackson
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Srečanja med Hermesom in Afrodito Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Srečevanja besede in glasbe: radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Srečko Kosovel in evropska avantgarda Povzetek   PDF   PDF (English)
Janez Vrečko
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Srečko Kosovel pri Italijanih Povzetek   PDF
Zoltan Jan
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Srednja Evropa v literarnovedni razpravi Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Stanko Petrič, prvi slovenski prevajalec in komentator Savitri Povzetek   PDF
Vlasta Pacheiner Klander
 
Letn. 6, št. 2 (1983) Staroindijska filozofija jezika Povzetek   PDF
Vlasta Pacheiner Klander
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Stilistika ulične poezije Povzetek   PDF
Jernej Kusterle
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Štirje vogali sveta e-literature: besedilnin inštrumenti, operacijska logika, študije wetwara in kibertekstna poetika Povzetek   PDF (English)
Markku Eskelinen
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Stopnja fikcionalizacije v Dnevniku Andreja Čeboklija Povzetek   PDF
David Bandelli
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Stopnja ničte pisave in učinek nerealnosti: Roland Barthes o opisu Povzetek   PDF (English)
Zoltán Z. Varga
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Stranski liki v Sofoklovih tragedijah. Prikaz njihovega dramaturškega pomena ob liku Tejrezije v Kralju Ojdipu Povzetek   PDF
Brane Senegačnik
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Strategije kanadskega zgodovinskega romana Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 20, št. 1 (1997) Strindberg, antifeminizem in slovenska literatura Povzetek   PDF
Katarina Tomazin
 
Letn. 3, št. 2 (1980) Stritarjev Zorin – primer evropske romaneskne forme? Povzetek   PDF
Peter Kolšek
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Strnišev lirski subjekt Povzetek   PDF
Igor Žunkovič
 
Letn. 24, št. 1 (2001) Struktura gledališča v gledališču Povzetek   PDF
Barbara Orel
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Strukture in konteksti literarnega branja Svetega pisma Povzetek   PDF
Jože Krašovec
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Sv. Eteldreda iz Vzhodne Anglije in sv. Mildreda iz Kenta. Skupna hagiografska perspektiva: dve različni zgodbi Povzetek   PDF
Alenka Divjak
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Svetlana Slapšak: Pustolovski roman potuje na Vzhod. Od trivialnega do nacionalnega: preobrazba žanra. Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Svetovljanski sensus communis: občost občutka – občutek občega Povzetek   PDF (English)
Ulrike Kistner
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Svetovna književnost kot nova primerjalna književnost Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Svetovna književnost na Kranjskem: transfer romantičnega svetovljanstva in oblikovanje nacionalne literature Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
701 - 750 od 904 postavk << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>