Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Renesančno pesništvo, tisk in vloga Marina Držića Povzetek   PDF (English)
David Šporer
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Reprezentacija in produkcija genius loci v literaturi Povzetek   PDF (English)
Sonja Stojmenska-Elzeser
 
Letn. 2, št. 1 (1979) Resnica v gledališču videza: filozofija tragedije in tragedija filozofije Povzetek   PDF
Tine Hribar
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Resnična zgodba slovenskega zgodovinskega romana Povzetek   PDF
Maša Jazbec
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Retorika, etika in teorija pripovedi Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Retorika iskrenosti Povzetek   PDF
Péter Hajdu
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Retorika prostora in poetika kulture Povzetek   PDF
David Šporer
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Retorika prostora: nacionalna prestolnica Ljubljana Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Retorika – pot do resnice? Povzetek   PDF
Polonca Zupančič
 
Letn. 17, št. 1 (1994) Robert Musil na Slovenskem. Nekaj vprašanj o recepciji Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 11, št. 1 (1988) Roman in ideologija Povzetek   PDF
Denis Poniž
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Roman kot Pandorina skrinjica. Drago Jančar: To noč sem jo videl Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Romani Chrétiena de Troyes v luči treh modernih teorij romana Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson Podrobnosti   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Rousseaujeva kurtizana s plemenitim srcem – predhodnica Dame s kamelijami Povzetek   PDF
Katarina Bogataj Gradišnik
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Rušenje mitov: leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Miha Kovač, Rüdiger Wischenbart
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Ruski formalizem: formiranje vprašanj literarnega sistema (ob slovenskem izboru) Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 33, št. 3 (2010) S čim začeti roman? Balzac, Dumas in Sue Povzetek   PDF
Katarina Marinčič
 
Letn. 13, št. 2 (1990) Sapfo, Grillparzer in Prešeren Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 5, št. 2 (1982) Sartrovim Izbranim delom ob rob Podrobnosti   PDF
Jaroslav Skrušný
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Sartrovo srečanje s Kitajsko: odkritje in rekonstrukcija humane paradigme v »novodobni« kitajski književnosti Povzetek   PDF (English)
Wu Gefei
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Scenski esej kot singularnost in performativnost Povzetek   PDF (English)
Tomaž Toporišič
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Schellingova Clara: skice za ontologijo ljubezni Povzetek   PDF
Lenart Škof
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Schleglov »Pogovor o poeziji« in Platonov »Simpozij« Povzetek   PDF   PDF (English)
Vid Snoj
 
Letn. 13, št. 1 (1990) (Še enkrat) primerjava med Beaumarchaisovim Figarom in Linhartovim Matičkom Povzetek   PDF
Katarina Šalamun Biedrzycka
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Semiotika in realizem Povzetek   PDF
Aleš Vaupotič
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Shematska operacionalizacija domnev o svetovni literaturi Povzetek   PDF
Katarina Molk
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Simbol v Jenkovi liriki Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 19, št. 1 (1996) Simbolika vedskih metrumov Povzetek   PDF
Vlasta Pacheiner Klander
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Singularnost in češki medvojni esej med tokovi: F. X. Šalda – Karel Čapek – Jaroslav Durych Povzetek   PDF (English)
Ivo Pospíšil
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj Povzetek   PDF
Monika Deželak Trojar
 
Letn. 2, št. 2 (1979) Skozi labirint do strukture: pristop k romanom Clauda Simona Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 16, št. 2 (1993) Skrivljeno ogledalo? Podobe Prusije/Nemčije v angleški prozi 1890–1914 Povzetek   PDF
Holger Klein
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Skrivnosti igralske prezence in komparativistika Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Slačenje literarne zgodovine: cenzura istospolne želje Povzetek   PDF   PDF (English)
Andrej Zavrl
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Slavistika, komparativistika, Slovani in Srednja Evropa Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Slavistika na razpotju Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Sledenje Byronovemu vplivu na Nikolaja Nekrasova Povzetek   PDF (English)
Maya Kucherskaya
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Slika in zgodba: igra obračanja Povzetek   PDF
Tatjana Peruško
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Slogovne značilnosti … [premolk] … Pinterjevega dialoga Povzetek   PDF
Tomaž Onič
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Slovaška književnost in kultura s »postkolonialnega« vidika Povzetek   PDF (English)
Mária Bátorová
 
Letn. 7, št. 2 (1984) Slovenci in Evropa Povzetek   PDF
Dušan Pirjevec
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Slovenska in italijanska pesniška podoba Trsta Povzetek   PDF
Vita Žerjal Pavlin
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Slovenska literarna kultura v okviru Vzhodne Srednje Evrope: post-nacionalna perspektiva Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 4, št. 1 (1981) Slovenska literatura in Evropa 1770–1970 I Podrobnosti   PDF
Janko Kos
 
Letn. 4, št. 2 (1981) Slovenska literatura in Evropa 1770–1970 II Podrobnosti   PDF
Janko Kos
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme Povzetek   PDF
Dubravka Đurić
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Slovenska polivokalna romana s tematiko druge svetovne vojne Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Slovenska (praktična) dramaturgija in slovenska dramatika Povzetek   PDF
Blaž Lukan
 
651 - 700 od 904 postavk << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>