Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 12, št. 2 (1989) Primerjalna književnost v vzhodnoevropskih socialističnih deželah Podrobnosti   PDF
Drago Bajt
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Primerjalna metoda v literarnozgodovinski vedi Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Primerjalna raziskava Platonove poetike in poetike Korana Povzetek   PDF (English)
Massih Zekavat
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Pripoved in dogodek. Razmišljanje o literarnem zgodovinopisju Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Pripoved kot retorika: sodbe, potek in pripovednost v Pesmi starega mornarja Samuela Taylorja Coleridgea Povzetek   PDF (English)
Shang Biwu
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Pripoved, romanopisje, preteklost in zgodovina Podrobnosti   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Pripovedna zlitina Mirka Kovača (Življenjepis Malvine Trifković) Povzetek   PDF (English)
Vesna Vukićević Janković
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja: sodobna bosanska romana o vojni v Bosni Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Pripovedništvo praznine. Obsesivno potrošništvo Ameriškega psiha Povzetek   PDF
Ana Vogrinčič
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Pripovedovalec in fokalizacija Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Problem časa v sodobni slovenski poeziji Povzetek   PDF
Tina Bilban
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Problem implicitnosti smisla v literarnih delih Povzetek   PDF
Maja Žvokelj
 
Letn. 10, št. 2 (1987) Problem razumevanja literarnih del pri A. Ocvirku Povzetek   PDF
Igor Zabel
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Problem slavizmov in njegov kontekst Povzetek   PDF
Ivo Pospíšil
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Profesionalizacija slovenskega literarnega proizvajalca: nekaj uvodnih opažanj Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Programirana digitalna poezija: medijska poezija? Povzetek   PDF (English)
Philippe Bootz
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Prostor časa: kronotopi in kriza Povzetek   PDF (English)
Peter Hitchcock
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Prostor kot konstitutivni element kanadske imaginacije in njenih retoričnih ubeseditev Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Prostor literature: inercija in intenzivnost Povzetek   PDF (English)
Ayşe Deniz Temiz
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Prostor, spacialnost, spacializacija: literarne raziskave po prostorskem obratu in spacialna logika (zgodovinskega) narativa Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Prostor za refleksijo historične pripovedi Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Prostori intertekstualnosti/intertekstualnost prostora Povzetek   PDF (English)
Marko Juvan
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Prostori spremenljive identitete in robovi literature Povzetek   PDF (English)
Igor Škamperle
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Prostorski obrat v literarni vedi Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Marko Juvan, Marijian Dović, Jernej Habjan
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Proti »napačnemu branju« Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Prožno in vključujoče Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Prvi slovenski odmev na Proustove motive nastanka in obstoja literarnega dela. Ob 80-letnici smrti Marcela Prousta (1871–1922) Povzetek   PDF
Franca Buttolo
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Rabelais in knjižnica Opatije svetega Viktorja Povzetek   PDF   PDF (English)
Miha Pintarič
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 2, št. 2 (1979) Rainer Maria Rilke pri Slovencih: odmevi v periodičnem tisku do druge svetovne vojne I Povzetek   PDF
Niko Grafenauer
 
Letn. 3, št. 1 (1980) Rainer Maria Rilke pri Slovencih: odmevi v periodičnem tisku do druge svetovne vojne II Povzetek   PDF
Niko Grafenauer
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Ravni raziskovanja literature: nacionalne, povezane, primerjalne in svetovne književnosti Povzetek   PDF (English)
Maro Kalantzopoulou
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Raziskovanje kot branje: od natančnega branja razlike do oddaljenega branja razdalje Povzetek   PDF   PDF (English)
Jernej Habjan
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist Povzetek   PDF
Irena Avsenik Nabergoj
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Razmerje med poezijo in filozofijo: Novalisove Himne kot ilustracija Povzetek   PDF   PDF (English)
Alenka Jovanovski
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Razmerje med poezijo in glasbo pri trubadurjih Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Razmišljanja o primerjalni književnosti Povzetek   PDF
Barbara Juršič Terseglav
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Razumeti knjigo: Nekaj digresij o formah in pomenih Povzetek   PDF (English)
Miha Kovač
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi Povzetek   PDF
Lidija Rezoničnik
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Razvoj naratologije družbenih spolov: spolnoidentitetno ozaveščeni romani v novejši slovenski literaturi Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Recepcija drame: procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance Povzetek   PDF
Mateja Pezdirc Bartol
 
Letn. 22, št. 2 (1999) Recepcija Goethejevega Fausta pri Slovencih Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju Povzetek   PDF
Simon Zupan
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma Povzetek   PDF
Janko Trupej
 
Letn. 12, št. 2 (1989) Recepcijske teorije in hermenevtika Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Reizem, OHO in poskus celostne umetnosti Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Relikti in rituali: kanonizacija kulturnih »svetnikov« z družbene perspektive Povzetek   PDF (English)
Jón Karl Helgason
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Remediacija in mediamachia v opisu podob (ekphrasis) Povzetek   PDF (English)
Orsolya Milián
 
601 - 650 od 904 postavk << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>