Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Poljska primerjalna književnost – stanje in perspektive Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
Letn. 10, št. 1 (1987) Poljski prevod Hiengovega Čarodeja in problem različnega odnosa do sveta Povzetek   PDF
Katarina Šalamun Biedrzycka
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Položaj literature v času globalnih tveganj Povzetek   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Pomanjkanje poguma: znanstvene in zgodovinske paradigme v Doctor Copernicus (Doktor Kopernik) Johna Banvillea Povzetek   PDF   PDF (English)
Lucia Boldrini
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Pomen opisa Podrobnosti   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 6, št. 2 (1983) Poskus kratkega orisa književnosti malih narodov sovjetskega Severa Podrobnosti   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Poskus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: prispevek k strukturalni teoriji drame Povzetek   PDF
Anna Zelenková
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Poskus tipologije južnoslovanskih književnosti Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Postajati drugi, postajati bog v Zupanovem Potovanju na konec pomladi Povzetek   PDF
Robert Kuret
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Posthumanizem in posthumano: poskus definicije Povzetek   PDF
Tanja Dominko
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Postkolonialni dialogi Povzetek   PDF
Katja Zakrajšek
 
Letn. 34, št. 1 (2011) (Post)moderni oksimoroni Povzetek   PDF
Barbara Pregelj
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Postmodernistični prerok Viktor Pelevin: O tem, kako postsovjetski pisatelj išče resnico Povzetek   PDF
Miha Javornik
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Postmodernizem in zgodovinskost v srbski književnosti. Dvojni angažma srbskega postmodernizma Povzetek   PDF
Tanja Tomazin
 
Letn. 9, št. 2 (1986) Postmodernizem. Poskusi pojmovne opredelitve Povzetek   PDF
Aleš Debeljak, Tine Hribar, Alenka Koron, Janko Kos, Lev Menaše, Boris Paternu, Aleksander Skaza, Igor Škamperle, Jola Škulj, Ivan Urbančič, Metka Zupančič, Tadej Zupančič
 
Letn. 18, št. 1 (1995) Postmodernizem: predhodniki, generacije, reprezentativni avtorji Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Postnacionalna literarna veda na primeru Stanka Vraza Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Postromantični sindrom: refleksije dela, bogastva in kapitala od Adama Müllerja do Ernsta Jüngerja Povzetek   PDF (English)
Galin Tihanov
 
Letn. 16, št. 1 (1993) Poststrukturalizem – dekonstrukcija Povzetek   PDF
Janko Kos, Vid Snoj, Igor Zabel, Jola Škulj, Alenka Koron, Aleš Pogačnik, Tine Hribar, Stojan Pelko, Rado Riha, Jelica Šumič Riha
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Posvet o programih in metodah književnega pouka Povzetek   PDF
Janko Kos, Miran Štuhec, Sonja Čoki, Brane Šimenc, Barbara Korun, Samo Krušič, Nada Barbarič, Zoltan Jan, Miran Hladnik, Boža Krakar Vogel, Tine Logar
 
Letn. 24, št. 1 (2001) Poti k romanu. Žanrski sinkretizem najnovejšega slovenskega romana Povzetek   PDF
Alojzija Zupan Sosič
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Poučevanje »evropske literature« prek zgodovine kritike. Pojem »zglednega avtorja« kot izhodišče Povzetek   PDF
Franca Sinopoli
 
Letn. 4, št. 2 (1981) Predmet lingvistične poetike Povzetek   PDF
Janez Justin
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega gledišč(enj)a in žarišč(enj)a: Ljudje iz Dublina Jamesa Joycea Povzetek   PDF
Uroš Mozetič
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Predstavljanje subjektivnosti lika v literaturi in filmu Povzetek   PDF
Barbara Zorman
 
Letn. 15, št. 2 (1992) Pregljevo pripovedništvo in ekspresionizem Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Presečišča literarne vede Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Presečišča med ekokritiko in postkolonialnimi študijami Povzetek   PDF
Barbara Jurša
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Prešernov posebni verzifikacijski hommage Matiju Čopu? Povzetek   PDF
Evald Koren
 
Letn. 18, št. 1 (1995) Prešernova recepcija jambskega enajsterca Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot umetniške oblike Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Presežena logika nihala Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Prestopanje bregov literarnega lika: Faust in Spengler Povzetek   PDF
Seta Knop
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino Povzetek   PDF
Janko Trupej
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Prevod kot interpretacija: Leemingova Hiša Marije pomočnice Povzetek   PDF
Nike Kocijančič Pokorn
 
Letn. 21, št. 1 (1998) Prevod, priredba, prevod priredbe Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Prevod – literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Pričevanjska literatura in etična zavezanost resnici: razmerja med pričevanjem, falsifikatom in heterobiografijo Povzetek   PDF
Nina Sivec
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Prihodnost klasične filologije in globalizacija Povzetek   PDF
Blaž Zabel
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Prihodnost literarne zgodovine: trije izzivi 21. stoletja Povzetek   PDF (English)
Galin Tihanov
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Prihodnost na obrobju: nacionalno in internacionalno v ruski izseljenski poeziji z Daljnega vzhoda Povzetek   PDF (English)
Takayuki Yokota-Murakami
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Primerjalna književnost danes – in jutri? Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Primerjalna književnost in družboslovne vede Povzetek   PDF
Peter V. Zima
 
Letn. 13, št. 2 (1990) Primerjalna književnost in literarna veda (ob Chevrelovi La littérature comparée, 1989) Podrobnosti   PDF
Evald Koren
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Primerjalna književnost, literarna teorija in zaskrbljenost zaradi izključenosti: španski prispevki k razpravi Povzetek   PDF (English)
César Domínguez
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Primerjalna književnost, medbesedilnost in prevajanje: Nova serijska publikacija poljskih komparativistov Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 11, št. 2 (1988) Primerjalna književnost na Slovenskem. Ob Kosovi Primerjalni zgodovini slovenske literature Povzetek   PDF
Evald Koren
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Primerjalna književnost na Slovenskem: kratek pregled Podrobnosti   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine Povzetek   PDF
Ivo Pospíšil
 
Letn. 36, št. 3 (2013) Primerjalna književnost v današnji Romuniji: med nacionalnim samouveljavljanjem in mednarodnim priznanjem Povzetek   PDF
Andrei Terian
 
551 - 600 od 904 postavk << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>