Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Onstran papirja. Postmediji in eksperimentalna umetnost Povzetek   PDF (English)
Miško Šuvaković
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Opis pisave: fiziognomski portreti v romanih devetnajstega stoletja Povzetek   PDF (English)
Orsolya Tóth
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Opisi ritualov Povzetek   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Opisi, zgodovinske reference in alegorije Amerike v romanu Inherent Vice Thomasa Pynchona Povzetek   PDF (English)
László Sári B.
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Orkestra, scena in Ahil Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Osebni etos v literaturi slovaških in čeških disidentov: esej kot oblika izražanja aktivne osebnosti Povzetek   PDF (English)
Mária Bátorová
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Otroštvo in mladostniški podvigi kot osrednja tema v Kralju Hornu in Haveloku Danskem, romancah izgnanstva in povratka Povzetek   PDF
Alenka Divjak
 
Letn. 4, št. 2 (1981) Paradigmatizacija proznih struktur I. Diskusija pojmov Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 5, št. 1 (1982) Paradigmatizacija proznih struktur II. Vprašanje o romanu in o jeziku Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 5, št. 2 (1982) Paradigmatizacija proznih struktur III. Narativni model in vprašanje zavesti Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Pariška leta Antona Ocvirka Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 19, št. 2 (1996) Parodija in Bahtin Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Partizanska dramatika (1941–1945) Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Paul de Man in etična literarna veda Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 14, št. 2 (1991) Paul de Man in pojem »modernizem«. Koncepcija odprtosti, ki je hkrati celovitost Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Peirceova teorija raziskave kot poetološki model: primer literarnega realizma Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleš Vaupotič
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Periodizacija slovenske in češke književnosti ter dva tokova v češki medvojni književnosti (prispevek k razpravi) Povzetek   PDF (English)
Ivo Pospíšil
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije – doslednost, odprtost, zanesljivost Povzetek   PDF
Urška Perenič
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Perspektive imagologije Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Perspektive primerjalne književnosti Podrobnosti   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Perspektive primerjalne književnosti: pogled iz Španije Povzetek   PDF
Barbara Pregelj
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Pesem sveta: poskus hermenevtičnega približanja Strniševi pesniški zbirki Oko Povzetek   PDF
Andrej Božič
 
Letn. 15, št. 2 (1992) Pesniška iluzija in apologija resnice v umetnosti. Aristotel: Poetika, 24. in 25. poglavje Povzetek   PDF
Valentin Kalan
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Pesniška pleosemija Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 1, št. 1–2 (1978) Pesniška umetnina in literarna teorija Povzetek   PDF
Anton Ocvirk
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Pesniške, mentalne in druge podobe Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Pesniške reprezentacije negotovosti Povzetek   PDF
Bożena Tokarz
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Pesniško izrekanje Martina Heideggerja in Luce Irigaray Povzetek   PDF (English)
Jeff Stewart
 
Letn. 20, št. 1 (1997) Pesniško podobje v poeziji Otona Župančiča, Antona Vodnika in Srečka Kosovela Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Pesništvo kot mimēsis v Aristotelovi Poetiki Povzetek   PDF   PDF (English)
Jera Marušič
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Platon v slovenščini. Pogovor ob prvem slovenskem celotnem prevodu Platona Povzetek   PDF
Gorazd Kocijančič, Tine Hribar, Boris Vezjak, Marko Marinčič, Nike Kocijančič Pokorn, Vid Snoj
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost Povzetek   PDF
Ignacija J. Fridl
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Po hipertekstni fikciji: remediirana in konceptualna besedila in zgodbe Povzetek   PDF
Janez Strehovec
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Podčrtna opomba k Aristotelovi definiciji metafore Povzetek   PDF
Evald Koren
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki 1943–1990 Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Podoba Slovencev v leposlovnem opusu italijanskega tržaškega pisatelja Claudia Magrisa Povzetek   PDF
Maja Smotlak
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Podoba slovenskega pisatelja skozi optiko empirične literarne vede Povzetek   PDF
Leonora Flis
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Poetika poikilije Povzetek   PDF
Kajetan Gantar
 
Letn. 1, št. 1–2 (1978) Poezija in literarna zgodovina v delu Ivana Prijatelja Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Poezija in njena politična resnica Podrobnosti   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Pogledi na subjektiviteto in govorca v trubadurski liriki Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky
 
Letn. 12, št. 1 (1989) Pogovor z Elizabeth Wright Povzetek   PDF
Elizabeth Wright, Alenka Koron, Jola Škulj
 
Letn. 30, št. 3 (2007): Zgodovina in njeni literarni žanri Pojav metažanra: zgodovinski roman in modernizacija romana Povzetek   PDF   PDF (English)
Bart Keunen
 
Letn. 5, št. 1 (1982) Pojem avantgarde v določenosti abstrakcije Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 15, št. 1 (1992) Pojem lirike in slovenski literarni razvoj Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 15, št. 1 (1992) Pojem »moderna« v slovenski literarni vedi Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri Povzetek   PDF
Mimi Urbanc
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji Povzetek   PDF
Julija Uršič
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Političnost ob stoletnici Bertolta Brechta: njegova metoda in kaj si o njej misli Jameson Povzetek   PDF
Darko Suvin
 
Letn. 33, št. 2 (2010): »Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo Politike branj/Politike diseminacije Povzetek   PDF   PDF (English)
Jola Škulj
 
501 - 550 od 904 postavk << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>