Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Novejše metode proučevanje dramskega teksta in uprizoritve Povzetek   PDF
Špela Šink
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Novi in stari historizem v zborniku Obdobja 18 Podrobnosti   PDF
Aleš Vaupotič
 
Letn. 21, št. 1 (1998) Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Novi pristopi, stare zablode. Primerjalna zgodovina literatur v evropskih jezikih Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 25, št. 2 (2002) Novoveška estetika in mistika Povzetek   PDF
Alenka Jovanovski
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu Povzetek   PDF
Danica Čerče
 
Letn. 30, št. 1 (2007) O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije Povzetek   PDF
Andrej Leben
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici O čem govorimo, ko govorimo o literaturi. Pogovor z Jankom Kosom Podrobnosti   PDF
Janko Kos, Seta Knop
 
Letn. 11, št. 2 (1988) O dekonstrukciji Povzetek   PDF
Jelica Šumič Riha, Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 28, št. 1 (2005) O eseju kot o eni izmed uprizoritvenih umetnosti Povzetek   PDF
Manfred Pfister
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije O etiki in o njenem prevajanju v jezik književnosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Ivan Verč
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika O etiki medkulturnih nesporazumov Povzetek   PDF (English)
Daniel Graziadei
 
Letn. 42, št. 2 (2019) O fenomenu biliterarnosti (na podlagi izkušenj študij južnoslovanskih književnosti) Povzetek   PDF (English)
Nadezhda Starikova
 
Letn. 31, št. 2 (2008) O Franku Wollmanu Povzetek   PDF
Alenka Jensterle Doležal
 
Letn. 24, št. 1 (2001) O Greenblattovih interpretacijah razmerja med Prosperom in Kalibanom. Primer paradigme novega historizma Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila O izvoru poezije Povzetek   PDF
Dejan Kos
 
Letn. 32, št. 2 (2009) O komentiranem izboru Cankarjevih kritičnih in političnih spisov v nemškem prevodu Povzetek   PDF
Jožica Čeh Steger
 
Letn. 11, št. 2 (1988) O Kosovelu in italijanskem futurizmu Povzetek   PDF
Vera Troha
 
Letn. 33, št. 3 (2010) O literaturi drugače Povzetek   PDF
Vid Snoj
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika O literaturi in etiki Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Špela Virant, Irena Samide
 
Letn. 20, št. 2 (1997) O literaturi kot kulturnem spominu. Ob 15. kongresu Mednarodne zveze za primerjalno književnost (ICLA/AILC) v Leidnu Podrobnosti   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 31, št. 2 (2008) O metodi Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 30, št. 1 (2007) O možnosti ekokritiškega pogleda na tematizacijo »ne-človeške subjektivnosti« v literaturi Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (nekaj pripomb k Platonovi poetiki) Povzetek   PDF   PDF (English)
Marko Uršič
 
Letn. 33, št. 1 (2010) O singularnosti tistega »neumnega podviga« Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky
 
Letn. 32, št. 2 (2009) O sodobni primerjalni književnosti Povzetek   PDF
Jernej Habjan
 
Letn. 38, št. 1 (2015) O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri Povzetek   PDF
Lenart Škof
 
Letn. 31, št. 2 (2008) O topografskih vidikih Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 26, št. 2 (2003) O tragičnem danes – iz perspektive subjekta in situacije Povzetek   PDF
Krištof Jacek Kozak
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti O transgresiji – od načel k semantiki in prevpraševanju. Komentarji k avantgardam, Josephu Conradu, Carlosu Fuentesu in Gertrude Stein Povzetek   PDF (English)
Jean Bessière
 
Letn. 11, št. 1 (1988) O uvodih v naratologijo Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 40, št. 1 (2017) O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti Povzetek   PDF
Matija Ogrin
 
Letn. 37, št. 3 (2014) O zgodovinskosti in nezgodovinskosti književnih upodobitev mejnih pojavov Povzetek   PDF
Andrea Leskovec
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Ob jubilejni številki Primerjalne književnosti v počastitev 80-letnice akademika prof. dr. Janka Kosa Podrobnosti   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču Povzetek   PDF
Maja Cafuta
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Obrat po prostorskem obratu: umetniškoraziskovalni pristop Povzetek   PDF
Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Obravnava postopkov magičnega realizma na primeru feministične proze: groteskno telo in tehnika literalizacije v romanu Angele Carter Nights at the Circus (1984) Povzetek   PDF
Anja Mrak
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Obtok v predmoderni svetovni literaturi: zgodovinski kontekst, posredništvo in fizičnost Povzetek   PDF (English)
César Domínguez
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Obvladovanje obleganja. Ideologija in zgodba o obleganju Leningrada in varšavski vstaji v delih Adamoviča in Granina ter Białoszewskega Povzetek   PDF (English)
Dieter De Bruyn, Michel De Dobbeleer
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Od avre umetniškega dela do (psevdo)avre avtorja Povzetek   PDF   PDF (English)
Andrej Blatnik
 
Letn. 34, št. 2 (2011): »Kdo bere?«: perspektive raziskovanja branja Od bralstva in bralcev k sociologiji bralnih okolij Povzetek   PDF   PDF (English)
Norbert Bachleitner
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Od literature h kulturi – in nazaj? Povzetek   PDF (English)
Vladimir Biti
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Od nasilne preteklosti h globalni etiki? Grozodejstva dvajsetega stoletja v izbranih romanih enaindvajsetega stoletja Povzetek   PDF (English)
Werner Wintersteiner
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Od teksta k telesnemu: problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of Grasp Povzetek   PDF
Maja Murnik
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Odbojni učinek: formalni in strukturni vplivi kinematografije na literaturo Povzetek   PDF (English)
Federica Ivaldi
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Odgovor na kozmopolitstvo Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Galin Tihanov
 
Letn. 3, št. 2 (1980) Odmevi Alberta Camusa pri Slovencih 1960–1970 Povzetek   PDF
Zoltan Jan
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Odzivna ljubezen Povzetek   PDF (English)
Bernhard Waldenfels
 
Letn. 37, št. 1 (2014) OHO – manifest – topografskost Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
451 - 500 od 904 postavk << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>