Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Amour fou in Crazy in love? Literarni pogled na neobvladljivo strast kot univerzalni vidik človeškega stanja Povzetek   PDF (English)
Markus Schleich
 
Letn. 4, št. 1 (1981) Antigona ’80 Povzetek   PDF
Primož Kozak, Taras Kermauner, Andrej Inkret, Katja Podbevšek, Jože Koruza, Evald Koren, Tine Hribar, Janko Kos, Janez Stanek, Veno Taufer
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo Povzetek   PDF
Urša Zabukovec
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Chommoda in hinsidias: Katulova c. 84 in sramotenje parvenija med antiko, renesanso in moderno Povzetek   PDF
David Movrin
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Congregatio mundi danes: nov pogled na Guillauma Postela (1510–1581) Povzetek   PDF (English)
Ewa Łukaszyk
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Dober Legent teh Suetnikov. Koroški rokopis iz 18. stoletja Povzetek   PDF
Matija Ogrin
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Ekphrasis in intersemiotična transpozicija: književnost, likovne umetnosti, kultura Povzetek   PDF (English)
Vladimir Martinovski
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Eksokeanismos: (ne)zmožnost kartiranja literature Povzetek   PDF (English)
Robert Stockhammer
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Engel des Vergessens: pisanje o koroških Slovencih v nemškem jeziku Povzetek   PDF
Mateja Curk
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Idem proti ipse: performativ pripovedne identitete v Na robu pameti in v Eden, nobeden ali stotisoči Povzetek   PDF
Morana Čale
 
Letn. 22, št. 2 (1999) International Postmodernism. Theory and Literary Practice Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Jaz je nekdo drug: subjekt pesmi v procesu, subjekt v procesu pesmi Povzetek   PDF   PDF (English)
Varja Balžalorsky
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Modus loquendi mysticorum: mistični govor in mistično pesništvo Povzetek   PDF
Alen Širca
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Neoheliconove lokalne tradicije in sedanje strategije Povzetek   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Nihil odiosius quam nomen Italorum: Vergerij mlajši med humanističnim univerzalizmom in nacionalizmom Povzetek   PDF
Gregor Pobežin
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Novi realizem v ruski prozi preteklega desetletja in tradicija tridesetih ter štiridesetih let 19. stoletja Povzetek   PDF
Blaž Podlesnik
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Odčarani svet Boža Voduška Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente: stranpota v srednjeveških interpretacijah mita o humanizaciji človeštva Povzetek   PDF
Sonja Weiss
 
Letn. 7, št. 1 (1984) Parizina. Dva prevoda Povzetek   PDF
Marjan Strojan
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko: likovna analiza Rembrandtove slike Povzetek   PDF
Jurij Selan
 
Letn. 17, št. 2 (1994) Readymade in acte gratuit. Notica o umetniških intencah v letu 1913 Povzetek   PDF
Tomaž Brejc
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna Povzetek   PDF
Jernej Habjan
 
Letn. 38, št. 2 (2015) Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji Povzetek   PDF
Irena Novak Popov
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Silentes loquimur: »Fojbe« in tesnoba meje v povojni tržaški književnosti Povzetek   PDF
Katia Pizzi
 
Letn. 26, št. 2 (2003) Slavica litteraria Povzetek   PDF
Ravel Novak
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Slovenska književnost III Povzetek   PDF
Irena Novak Popov, Helga Glušič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Inkret, Lado Kralj, Darja Pavlič, Ignacija J. Fridl
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Smrt tragedije. Pogovor o knjigi Georgea Steinerja Povzetek   PDF
Janko Kos, Lado Kralj, Gorazd Kocijančič, Vid Snoj
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Strah in pogum na evropskem ozadju: subjekt, smrt, akcija, ideologije Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 10, št. 2 (1987) Tank in italijanski futurizem. Reprintu na rob Povzetek   PDF
Vera Troha
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Višnjeva repatica Vladimirja Levstika med Gogoljem, Cankarjem in francoskimi feljtonisti Povzetek   PDF
Florence Gacoin-Marks
 
Letn. 36, št. 3 (2013) »/…/ in der Dünung / wandernder Worte.« Literarnozgodovinski kontekst pesništva Paula Celana Povzetek   PDF
Andrej Božič
 
Letn. 36, št. 1 (2013) »La mère, la mère, toujours recommencée«: materno poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Abeceda poželenja: GLBTIQ in literarna veda Povzetek   PDF
Andrej Zavrl
 
Letn. 32, št. 2 (2009) Agenda večkulturne Slovenije Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 38, št. 1 (2015) (A)historične perspektive afriško ameriške književnosti Povzetek   PDF
Kristina Kočan Šalomon
 
Letn. 21, št. 1 (1998) Aktantski modeli Povzetek   PDF
Lado Kralj
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja Povzetek   PDF
Matevž Kos
 
Letn. 15, št. 2 (1992) Aleksandrinec I. Zgodovinski razvoj in ritmični ustroj francoskega aleksandrinca Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 16, št. 1 (1993) Aleksandrinec II. Adaptacije francoskega aleksandrinca v drugih jezikih Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 16, št. 2 (1993) Aleksandrinec III. Aleksandrinec v slovenski poeziji in prevodni literaturi Povzetek   PDF
Boris A. Novak
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Ali je alegorija alternativa simbolu? Prispevek k tropološki problematiki Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 22, št. 1 (1999) Ali – ali? Ideologija in estetska kakovost v književni kanonizaciji Povzetek   PDF
Willie van Peer
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Alojz Gradnik in Prešeren Povzetek   PDF
France Bernik
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Ameriška eksperimentalna poezija: Družbeni obrat? Povzetek   PDF (English)
Catherine Wagner
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Analiziranje elektronske poezije. Trije primeri tekstualnosti v digitalnih medijih Povzetek   PDF (English)
Giovanna Di Rosario
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Analogije med poezijo S. Kosovela in C. Rebore oziroma ali obstaja italijanski ekspresionizem? Povzetek   PDF   PDF (English)
Darja Betocchi
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Antične korenine modernega avtorskega koncepta Povzetek   PDF   PDF (English)
Marijan Dović
 
Letn. 9, št. 1 (1986) Antigona v slovenski literaturi: situacija ali junakinja? Povzetek   PDF
Evald Koren
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Arabci in trubadurji Povzetek   PDF
Miha Pintarič
 
Letn. 27, št. 1 (2004) Arhaična poezija o smrti Povzetek   PDF
Andrej Ferkolj
 
1 - 50 od 904 postavk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>