Letn. 42, št. 1 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marcello Potocco, Ana Beguš PDF PDF (English)
Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature

Tematski sklop

Ana Beguš PDF
Žanr v tehnološkem remediiranju kulture

Tomaž Toporišič PDF
W. G. Sebald in Oliver Frljić ali kako lahko umetnost v času globalnih negotovosti poseže v diskurzivni pretok (dez)informacij?

Gašper Troha PDF
Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes: primer dveh dram Dušana Jovanovića in Simone Semenič

Maja Murnik PDF
Sodobne slovenske dramske pisave in družbenoangažirane uprizoritvene prakse

Varja Balžalorsky Antić PDF
Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij: Senca v srcu Ade Škerl

Roland Orcsik PDF (English)
Igra, kaos in avtonomija v poeziji vojvodinskih Madžarov (Új Symposion)

Irma Ratiani PDF (English)
Med vojno in mirom: gruzijski literarni prostor po drugi svetovni vojni

Maka Elbakidze PDF (English)
Viktor Nozadze, Rustavelijev Vitez v tigrovi koži in sovjetska ideologija

Ştefan Baghiu PDF (English)
Funkcije socialističnega realizma: prevajanje žanrske literature v komunistični Romuniji

Andrei Terian PDF (English)
Socialistični modernizem kot kompromis: prispevek o romunskem literarnem sistemu

Marcello Potocco PDF
Nacionalna identifikacija v Kanadi: dve poglavji iz odnosov anglofone skupnosti do Združenih držav Amerike

Špela Virant PDF
Epistemologija, ideologija in književnost: radikalni konstruktivizem, dekolonialne študije in književnost severnoameriških staroselcev