Letn. 41, št. 2 (2018)

Evropski humanizem in njegovi izzivi

Uredili: David Movrin, Elżbieta Olechowska, Brane Senegačnik

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

David Movrin, Elżbieta Olechowska, Brane Senegačnik PDF PDF (English)
Evropski humanizem in njegovi izzivi

Razprave

György E. Szönyi PDF (English)
Humanizem in širitev obzorij med antiko in novim svetom

Marco Russo PDF (English)
Kaj pomeni biti humanist?

Sonja Weiss PDF
Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente: stranpota v srednjeveških interpretacijah mita o humanizaciji človeštva

Markus Kersten PDF (English)
»Izzivi humanizma« v rimski historični poeziji

Marko Marinčič PDF
Vergerij mlajši in Primož Trubar: latinski humanizem in slovenska reformacija

Gregor Pobežin PDF
Nihil odiosius quam nomen Italorum: Vergerij mlajši med humanističnim univerzalizmom in nacionalizmom

Matej Hriberšek PDF
Drobec iz latinske ustvarjalnosti na Slovenskem v obdobju humanizma: latinska avtobiografija Žige Herbersteina Gratae posteritati

Dávid Molnár PDF (English)
Zdravilna moč erotičnih sanj v dobi humanizma

David Movrin PDF
Chommoda in hinsidias: Katulova c. 84 in sramotenje parvenija med antiko, renesanso in moderno

Alen Širca PDF
Dantejev »transhumanizem«

Brane Senegačnik PDF
Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega

Ewa Łukaszyk PDF (English)
Congregatio mundi danes: nov pogled na Guillauma Postela (1510–1581)

Blaž Zabel PDF
Prihodnost klasične filologije in globalizacija

Robert Kuret PDF
Postajati drugi, postajati bog v Zupanovem Potovanju na konec pomladi