Letn. 38, št. 2 (2015)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Gregor Pompe, Marijian Dović, Andraž Jež PDF PDF (English)
Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote

Tematski sklop

Gregor Pompe PDF
Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob izbranih primerih iz zgodovine glasbe

Boris A. Novak PDF
Razmerje med poezijo in glasbo pri trubadurjih

John Neubauer PDF (English)
Tavajoče melodije

Matjaž Barbo PDF
»Tihi ton« estetike umetnostne religije

Nikša Gligo PDF (English)
»Mallarmé in serialistična misel« Hansa Rudolfa Zellerja na preizkušnji – Kako, če sploh, je Mallarmé vplival na serialistično misel?

Andraž Jež PDF
Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu

Marijan Dović PDF
Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi

Miryana Yanakieva PDF (English)
Sovražiti glasbo tako, da jo ljubiš

Radu Vancu PDF (English)
Konfesionalna poezija in glasba: John Berryman in Mircea Ivănescu

Gašper Troha PDF
Srečevanja besede in glasbe: radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve

Irena Novak Popov PDF
Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji

Razprave

Danica Čerče PDF
Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu

Natalia Kaloh Vid PDF
Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce: podomačenost in ohranjena tujost

Janko Trupej PDF
Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma