Letn. 38, št. 1 (2015)

Tematski sklop: Mišljenje in pesnjenje miru – Uredila: Lenart Škof, Vid Snoj

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Tomo Virk PDF
Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča

Lilijana Burcar PDF
Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza

Igor Žunkovič PDF
Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice Potočnjak. Antično in sodobno razkrivanje meja subjektivnosti

Shang Biwu PDF (English)
Spomin/postspomin, etika in ideologija: o zgodovinopisni filmski naratologiji

Maja Cafuta PDF
Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču

Kristina Kočan Šalomon PDF
(A)historične perspektive afriško ameriške književnosti

Simon Zupan PDF
Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju

Anna Zelenková PDF
Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost

Frano Vrančić PDF (English)
Helenski navdih v pesniških delih Maurica de Guérina

Predgovor

Lenart Škof, Vid Snoj PDF
Mišljenje in pesnjenje miru

Tematski sklop

Lenart Škof PDF
O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri

Vid Snoj PDF
Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in Hölderlinovi »Slovesnosti miru«

Valentina Hribar Sorčan PDF
Kontemplacija lepega pri Kantu

Lexi Eikelboom PDF (English)
Spor ali ritem? Martin Heidegger in Giorgio Agamben o izvoru umetnosti

Jeff Stewart PDF (English)
Pesniško izrekanje Martina Heideggerja in Luce Irigaray