Letn. 37, št. 2 (2014)

Tematski sklop: Literatura in gibljive slike – Uredila: Barbara Zorman, Aleš Vaupotič

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Barbara Zorman PDF PDF (English)
Gibljive slike in njihove teoretične refleksije

Aleš Vaupotič PDF PDF (English)
Spletna razstava Met kock: Slovenska poezija v novih medijih

Tematski sklop

Thomas Elsaesser PDF
Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa: besedilo, podoba in gibanje v Saturnovih prstanih W. G. Sebalda

Darko Štrajn PDF (English)
Načelo montaže in literatura: fragamentirana subjektivnost kot vsebina romana, filma in digitalnih form naracije

Janez Strehovec PDF
Gibljive besede-podobe: elektronsko literarno besedilo v času filma, videa in interneta

Ayşe D. Temiz PDF (English)
»Drsenje počasnega bledega kaosa proti zahodu«: globina polja in Prečkanje v »čisto preteklost« ameriškega juga

Ernest Ženko PDF
Literatura in film v kontekstu medijskega obrata

Ana Beguš PDF
Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti

Narvika Bovcon PDF
Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke

Maja Murnik PDF
Od teksta k telesnemu: problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of Grasp

Aleš Vaupotič PDF
Teorija tehno-slike Viléma Flusserja

Federica Ivaldi PDF (English)
Odbojni učinek: formalni in strukturni vplivi kinematografije na literaturo

Matevž Rudolf PDF
Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji

Leonora Flis PDF
Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa – žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine