Letn. 37, št. 2 (2014)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Barbara Zorman PDF PDF (English)
Gibljive slike in njihove teoretične refleksije

Aleš Vaupotič PDF PDF (English)
Spletna razstava Met kock: Slovenska poezija v novih medijih

Tematski sklop

Thomas Elsaesser PDF
Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa: besedilo, podoba in gibanje v Saturnovih prstanih W. G. Sebalda

Darko Štrajn PDF (English)
Načelo montaže in literatura: fragamentirana subjektivnost kot vsebina romana, filma in digitalnih form naracije

Janez Strehovec PDF
Gibljive besede-podobe: elektronsko literarno besedilo v času filma, videa in interneta

Ayşe D. Temiz PDF (English)
»Drsenje počasnega bledega kaosa proti zahodu«: globina polja in Prečkanje v »čisto preteklost« ameriškega juga

Ernest Ženko PDF
Literatura in film v kontekstu medijskega obrata

Ana Beguš PDF
Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti

Narvika Bovcon PDF
Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke

Maja Murnik PDF
Od teksta k telesnemu: problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of Grasp

Aleš Vaupotič PDF
Teorija tehno-slike Viléma Flusserja

Federica Ivaldi PDF (English)
Odbojni učinek: formalni in strukturni vplivi kinematografije na literaturo

Matevž Rudolf PDF
Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji

Leonora Flis PDF
Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa – žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine