Letn. 37, št. 1 (2014)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Sofija M. Košničar PDF
Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike kulture

Marija Jurić Pahor PDF
Mejni (s)prehodi: Homi K. Bhabha in teoretsko umeščanje njegovih koncepcij

Blaž Podlesnik PDF
Novi realizem v ruski prozi preteklega desetletja in tradicija tridesetih ter štiridesetih let 19. stoletja

Alenka Divjak PDF
Otroštvo in mladostniški podvigi kot osrednja tema v Kralju Hornu in Haveloku Danskem, romancah izgnanstva in povratka

Irena Samide PDF (English)
Gimnazijski literarni kanon in gledališka produkcija na Slovenskem v času Habsburške monarhije: vzpon in padec Franza Grillparzerja

Jernej Kusterle PDF
Stilistika ulične poezije

Predgovor

Darja Pavlič PDF
Koncepti realnega skozi eksperimentalno poezijo

Tematski sklop

Miško Šuvaković PDF (English)
Onstran papirja. Postmediji in eksperimentalna umetnost

Iztok Osojnik PDF
Neoliberalni dispozitiv eksperimentalne poezije

Jelka Kernev Štrajn PDF
OHO – manifest – topografskost

Darja Pavlič PDF
Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija

Ravel Kodrič PDF
Eksperimentalnost v Kosovelovi pozni poeziji ali podtalni pritoki »Krvavečega vrelca«

Catherine Wagner PDF (English)
Ameriška eksperimentalna poezija: Družbeni obrat?

Dubravka Đurić PDF (English)
Sodobne eksperimentalne pesniške prakse središča in pol-obrobja: ameriške in postjugoslovanske pesniške kulture

Fiona Sampson PDF (English)
»Eksperimentalna« dilema

Kritike

Miloš Zelenka PDF
Vzhodno-zahodne študije

Živa Borak PDF
Klasična filologija za železno zaveso