Letn. 35, št. 1 (2012)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan PDF PDF (English)
Knjiga in ekonomija kulturnih prostorov

Tematski sklop

Marko Juvan PDF PDF (English)
Kulturni obtok in knjiga: Književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris)

César Domínguez PDF (English)
Obtok v predmoderni svetovni literaturi: zgodovinski kontekst, posredništvo in fizičnost

David Šporer PDF (English)
Renesančno pesništvo, tisk in vloga Marina Držića

Marijana Hameršak PDF (English)
Kako so pravljice postale zvrst hrvaške otroške literature? Knjižna zgodovina brez knjig

Dragos Jipa PDF (English)
Literarni kanon v založniškem aparatu: knjižna zbirka »Les Grands Ecrivains Français« (1887–1913)

Jernej Habjan PDF (English)
Uspešnica kot črna škatla oddaljenega branja: primer Sherlock Holmes

Alenka Koron PDF (English)
Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost

Marijan Dović PDF (English)
Ekonomika in ideologije slovenskega literarnega posredništva

Maja Breznik PDF (English)
Dvojna vloga pisatelja kot delavca in rentnika

Tiina Aunin PDF (English)
Knjiga: Predmet skupnega razumevanja medijskih sprememb

Jola Škulj PDF (English)
Kompleksna igra knjig in vzajemno delovanje kulturnega transferja

Alexis Weedon PDF (English)
Knjiga kot dinamičen sistem za komodifikacijo idej in kulturnih praks

Miha Kovač PDF (English)
Razumeti knjigo: Nekaj digresij o formah in pomenih

Aleš Vaupotič PDF (English)
Knjiga in svetovni splet

Anna Notaro PDF (English)
Mnoge prihodnosti knjige

Kritike

Miran Košuta PDF
Escherjevska pripoved o pripovedi

Tanja Dominko PDF
Interdisciplinarno umeščanje avtobiografskega

Matic Kocijančič PDF
»Obči ocean« transcendentalnega idealizma

Gašper Jakovac PDF
Dialogi velikanov družboslovja