Letn. 34, št. 3 (2011)

akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Tomo Virk PDF
Ob jubilejni številki Primerjalne književnosti v počastitev 80-letnice akademika prof. dr. Janka Kosa

Pogovor

Janko Kos, Seta Knop PDF
O čem govorimo, ko govorimo o literaturi. Pogovor z Jankom Kosom

Razprave

Kajetan Gantar PDF
Poetika poikilije

Jože Krašovec PDF
Strukture in konteksti literarnega branja Svetega pisma

Matija Ogrin PDF
Dober Legent teh Suetnikov. Koroški rokopis iz 18. stoletja

Alenka Divjak PDF
Sv. Eteldreda iz Vzhodne Anglije in sv. Mildreda iz Kenta. Skupna hagiografska perspektiva: dve različni zgodbi

Marko Juvan PDF
Svetovna književnost na Kranjskem: transfer romantičnega svetovljanstva in oblikovanje nacionalne literature

Marcello Potocco PDF
(Janko Kos in) problem narodnih identifikacij

Tone Smolej PDF
Zorin na obisku pri Juliji. Stritar in Rousseau

Krištof Jacek Kozak PDF
»Pod egido ruskega orla« ali orientalistični izleti A. Aškerca

Janez Vrečko PDF
Kosovel in nadrealizem

Tomo Virk PDF
Motiv siamskih dvojčkov in motivno-tematska tradicija Doppelgängerja

France Bernik PDF
Capudrov erotični roman s temo o drugi svetovni vojni

Marjan Dolgan PDF
Roman kot Pandorina skrinjica. Drago Jančar: To noč sem jo videl

Maja Francé PDF
Španski pogled na roman Alamut v dobi globalizacije

Bożena Tokarz PDF
Zavest o literarni obliki in metafikcijski učinek ustvarjanja

Alenka Koron PDF
Vsevedno pripovedovanje v pripovednoteoretskih omrežjih

Miloš Zelenka PDF
Poljska primerjalna književnost – stanje in perspektive

Jola Škulj PDF
Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature